Pozor, čtěte!

Nejbližší akcí Sejkorek je zájezd do Pelhřimova v pátek 17.května 2019. Odjezd v 15:00 z náměstí, příjezd cca ve 20:30. Budene zpívat jako hosté na Jarním koncertu smíšeného sboru Záboj Pelhřimov, koncert se koná v kostele sv.Víta, začátek v 19 hodin.

Rodiče mohou jet s námi.

Sejkorky, nezapomeňte si zpívací trička a flétny!

 

 

 

 Vítáme všechny po prázdninách!

První zkouška Sejkorek je v pátek 5. října 2018 v Domečku na náměstí. Začínají flétnisté (12:00 až 13:00), pokračuje velký sbor (13:00 až 14:30) a v podvečer je zkouška externistů (17:30 až 18:30). Další zkoušky pak jsou v tyto časy každý pátek.

 

Přípravný sbor Sejkořičky od letošního roku povede Mgr. Jana Kvitská. Termíny zkoušek upřesníme.

 

 

Od sezóny 2016-2017 vypadá náš sbor jinak!

Péčí Domečku (jmenovitě paní Flaškové) mají Sejkorky nové kostýmy, určené pro pro slavnostnější koncerty. Vystupujeme teď v bílých halenkách či košilích a k tomu nosíme barevné šátky nebo kravaty (trička s nápisem Sejkorky budeme využívat pořád, ale spíše pro všednější akce). Nové kostýmy už měly svou premiéru, vyzkoušeli jsme si je na říjnovém koncertě v českokrumlovském divadle.

Takhle nás teď budete vídat:

Pokus o zahuštění

Příjemná zpráva pro členy, rodiče i příznivce Sejkorek:

Ještě před prázdninami 2017 se nám podařilo vyrobit vlastním nákladem naše první CD, jehož obsahem je záznam koncertu Sejkorek 4. října 2015 v pelhřimovském kostele sv.Víta. Kompakt je vybaven dvoustranným obalem a potiskem nosiče, stojí 70 Kč (cena sotva pokrývá výrobní náklady) a lze si jej objednat na adresách uvedených na těchto stránkách v záložce Kontakty. Využijte naší nabídky a kromě pěkných písniček získáte i vhodný dárek pro babičky, strýčky a jiné příbuzné; sami si můžete pouštět Sejkorky třeba cestou v autě.

Toto CD není určeno pro komerční užití, jeho náklad nepřevýšil 100 ks a slouží pro interní potřebu Sejkorek jako upomínka na jeden pěkný koncert. Několik desítek kusů si objednala i chlumská radnice pro propagační účely městyse, to nás taky velmi těší! 

Ukázka titulní strany obalu:

Podklad pro titul 5em

 Druhá strana obalu:

CD strana B verze 7em

  Ukázka potisku nosiče: 

 Samolepka CD pokus defzm

 A po informaci o cédéčku ještě informace o historii Sejkorek:

V roce 2009 byl při Základní škole v Chlumu u Třeboně založen školní sbor, který sdružoval zájemce všech věkových kategorií od 3.třídy výše; zhruba o rok později se připojily i některé členky pedagogického sboru.

Vedení sborečku (původně asi 10-členného) se ujal Dušan Vančura, člen Spirituál kvintetu, dlouholetý člen Vysokoškolského uměleckého souboru v Praze, všestranný a zkušený hudebník. Po svízelných začátcích a občasných vystupováních na školních akcích si sbor postupně vybudoval vlastní reportoár, založený převážně na jednoduché interpretaci lidové písňové tvorby.

Se zvyšováním pěveckých kvalit sboru bylo později možno přejít i na hudbu tzv. klasickou (např. skladby jindřichohradeckého rodáka Adama Václava Michny z Otradovic, nejvýznamnějšího českého renesančního básníka, skladatele a zaníceného vlastence) a na některé moderní světové skladby z oblasti hudby populární. Pestrost repertoáru a jeho atraktivní prezentace učinila ze sboru posluchačsky zajímavé těleso, které si vydobylo určitý zájem veřejnosti zejména pořádáním vánočních koncertů v místním kostele, kdy se v rámci programu s názvem Vánoční zpívání vždy nakonec za doprovodu varhan spojily hlasy sboru s hlasy publika.

Od jara 2012 sbor začíná pracovat pod jménem Sejkorky, a se vzrůstajícím zájmem posluchačské obce (která už nezahrnuje pouze rodiče a příbuzné) pořádá pravidelné vlastní koncerty (sál v Žíteči, Dům kultury v Chlumu). Po společném vystoupení se skupinou Nezmaři na chlumském náměstí v létě 2012 byl Českém rozhlase odvysílán pořad v rámci cyklu Folkový antikvariát, ve kterém byl tento koncert velmi sympaticky přijat a okomentován.

Na podzim Sejkorky vystoupily na výchovném koncertě pro školu v Suchdole nad Lužnicí v tamním Kulturním domě. I toto vystoupení se setkalo s velkým ohlasem, dokonce i v tisku.

Prosinec 2012 již proběhl v adventním duchu. Nejprve jsme uspořádali 4.vánoční zpívání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu, pro které sbor nastudoval Hranickou mši současného autora Petra Vacka a kterou provedl ve společné produkci s mysliveckými trubači pod vedením člena České filharmonie Petra Dudy. Tyto pravidelné vánoční koncerty v kostele se v Chlumu těší stále větší oblibě, ale vzhledem k malé kapacitě a značnému chladu se budeme muset zamyslet, zda bychom neměli zkusit i jiné prostředí.

Před Vánocemi jsme ještě stihli (na pozvání jindřichohradecké skupiny Jen tak tak) vystoupit společně s hostiteli v budově gymnázia Vítězslava Nováka (tradiční Zpívání na schodech).

V květnu 2013 byly Sejkorky pozvány na Setkání školních sborů v Jindřichově Hradci v kostele sv.Jana Křtitele, a v témže měsíci i k natáčení vlastního veřejného koncertu v budově Českého rozhlasu v Českých Budějovicích.

Ke Dni dětí 1.června jsme v chlumském Domě kultury uspořádali koncert spolu s hosty Luďkem Munzarem a básníkem Františkem Novotným. Byl to večer krásné hudby, krásné poezie, pan Munzar četl Františkovy verše, zpíval i tančil a František Novotný během tří písniček Sejkorek napsal přímo na pódiu báseň na pět slov, které mu publikum zadalo. Tato báseň zůstane zapsána trvale v historii Chlumu i Sejkorek, protože v závěru se i o nich zmiňuje.

Ani o prázdninách sbor nezahálel – zazpívali jsme si opět na koncertě Nezmarů jako předkapela a spolu s nimi jsme si pak na závěr i několik písní společně. Účinkovali jsme i v rakouském Litschau na pozvání tamní organizace Červeného kříže.

Na podzim r. 2013 byly Sejkorky přizvány ke spoluúčinkování v třeboňském divadle J.K.Tyla na jubilejním 150-letém koncertě sboru Pěslav-Ozvěna (Třeboň-Chlum). Náš výkon byl příznivě oceněn jak samotným sborem, tak i třeboňským starostou ing.Houdkem a byl tak vytvořen dobrý základ k další spolupráci.

V adventní době zpívaly Sejkorky hned dvakrát. Jednak uspořádaly vánoční koncert (pod názvem 5.vánoční zpívání) v Domě kultury, jednak spolu s proslulou dechovkou Třeboňská dvanáctka nacvičily pásmo vánočních koled, které pak pod vedením kapelníka Vladimíra Stellnera zazněly při společné produkci na chlumském náměstí.

Práce sboru byla oceněna přidělením grantu (jediný v Jihočeském kraji), takže jsme se mohli dovybavit hudebními nástroji a pomůckami. Sejkorky se těší značné podpoře školy, radnice i Kulturního domu v Chlumu, a vzrůstající zájem posluchačské obce motivuje členy sboru k pravidelné a intenzivní práci. Jsme velice vděčni i rodičům dětí za podporu a pochopení pro tuto náročnou a ušlechtilou činnost, jejíž mnohostranné důsledky se projeví hlavně v dospělosti.

Kromě sbormistra Dušana Vančury, který je zároveň dramaturgem, aranžérem, textařem a klavírním doprovazečem, se na práci se sborem významně podílí i jeho žena Zuzana Vančurová, která kromě organizačních záležitostí má na starosti hlasovou výchovu členů, dále výuku hry na flétny a od loňského roku i výuku hry na kytaru. Kromě toho vede přípravku Sejkorek - t.zv.Sejkořičky - , což jsou mladší děti z prvních a druhých tříd, z nichž by se časem měli rekrutovat noví členové „velkého“ sboru.

Počet členů sboru se pochopitelně stále mění, ale v poslední době se ustálil zhruba na čtyřicítce. V únoru 2014 jsme se přestěhovali do nové zkušebny, která nám byla přidělena v Domě dětí (bývalá fara přeměněná péčí Občanského sdružení na moderní zařízení, zastřešující mimoškolní zájmovou činnost).

Činnost Sejkorek v roce 2014 byla dost pestrá - kromě běžných vystoupení v regionu jsme 12. června odehráli mimořádný koncert v jeskyních Moravského krasu v rámci čtyřdenního hudebního festivalu Čarovné tóny Macochy, kdy je každý den věnován jednomu účinkujícímu (kromě Sejkorek letos přijal pozvání klávesista a varhaník Marián Varga ze Slovenska, houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a také Spirituál kvintet).

Poslední červnový víkend 2014 zpívaly Sejkorky na vzpomínkových slavnostech Po stopách Františka Ferdinanda d´Este, které se konaly převážně na zámku v Chlumu u Třeboně, odkud přesně před sto léty odjel arcivévoda s manželkou kněžnou Chotkovou na cestu do Sarajeva, aby se do svého chlumského sídla už nikdy nevrátil. Mezinárodnímu kulturnímu programu, kde kromě Sejkorek, Mysliveckých trubačů, Třeboňské dvanáctky a Pěslavu vystoupila i rakouská dechovka a smíšený pěvecký sbor Singenchor Litschau, byl přítomen i český ministr kultury Daniel Herman, poslanec Vítězslav Jandák a rakouští poslanci zemského sněmu.

Po prázdninách Sejkorky zahájily svou podzimní sezónu v Lomnici nad Lužnicí, kam nás pozvala lomnická odbočka ZUŠ Třeboň. Je to pro naše děti velké ocenění, že i odborné hudební školství spatřuje v Sejkorkách určitou uměleckou kvalitu, vhodnou k veřejnému šíření a pro Chlum je to další zviditelnění a velký reprezentační počin, který zatím není zcela doceněn.

Závěr roku 2014 znamenal pro sbor opět značnou zátěž, kdy se  nacvičoval vánoční repertoár, absolvovali jsme rozsvěcení vánočního stromu v Chlumu a tentýž večer ještě v Třeboni s naší spřátelenou dechovkou Třeboňská dvanáctka. Ještě před Vánocemi jsme narychlo nacvičili program s dechovou kapelou Jižani z Českých Budějovic, kteří nás pozvali na svůj závěrečný vánoční koncert 19. prosince do síně Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích, sídla Jihočeské filharmonie, kde Sejkorky sklidily nečekaný úspěch před publikem, které přišlo na někoho jiného než na nás, a takového úspěchu si vážíme dvojnásob.

A konečně jsme ve spolupráci s radnicí uspořádali 26. prosince náš vlastní vánoční koncert v Domě kultury v Chlumu, na který jsme si pozvali řadu kvalitních hostů - pražské Trio Jiřího Holoubka, tradiční vokální soubor Antikvartet a také členy Jihočeské filharmonie, trumpetistu Petra Sudu a jeho ženu, klarinetistku Terumi Hatashima. Koncert shlédlo přes 200 spokojených posluchačů, a pochvalný článek s fotografiemi se objevil hned ve dvou číslech Jindřichohradeckého deníku.

Rok 2015 přinesl Sejkorkám cestu do Prahy, na pozvání gymnazia GEVO v Sázavské ulici na Vinohradech jsme v době maturit (20. května) udělali program třídám, které nematurovaly. Myslím, že přítomní studenti i pedagogové byli mile překvapeni úrovní produkce, patrně ji od žáků venkovské základky nečekali. Jejich uznání nás samozřejmě potěšilo tím víc, že bylo spojeno s pozváním na další akce gymnázia, tentokrát společensky významnější.

Velký úspěch zaznamenalo naše dívčí trio SUMEKO (Suchánková, Mesárošová, Kotálová), které vyhrálo okresní kolo Jihočeského zvonku 2015 v Jindřichově Hradci a později i kolo krajské v Českých Budějovicích. 

Koncem školního roku jsme ještě před odjezdem většiny členů na prázdniny stihli mimořádný koncert v rámci festivalu Okolo Třeboně. Zpívali jsme 28.června na koncertě ve Schwarzenberské hrobce, kde kromě Sejkorek účinkovali nejen naši osvědčení hosté Antikvartet a filharmonici Petr s Terumi, ale naše pozvání přijal i významný herec Stanislav Zindulka.

Po prázdninách jsme jeli do Pelhřimova. Tamní smíšený sbor Záboj nás pozval ke spoluúčinkování na koncertě 4.října v kostele sv.Víta. V krásném akustickém prostředí se pořadatelům podařilo pořídit poměrně kvalitní akustický záznam koncertu, takže jsme si jej na památku vypálili na CD, které si můžete prohlédnout nahoře na této stránce. A samozřejmě taky objednat.

Vánoční koncert 2015 jsme byli nuceni uskutečnit mimo Chlum, protože nový majitel Kulturního domu zcela zdevastoval interiér, vytrhal sedadla a znemožnil tak konání jakýchkoliv akcí. Proto jsme se uchýlili do Kulturního domu v Suchdole nad Lužnicí, a 26. prosince jsme jej zcela vyprodali. Samozřejmě velkou zásluhu na tom měl náš milý host Dr.Ivo Šmoldas, který splnil svou roli hosta zcela spolehlivě a dotvořil vánoční atmosféru zcela nevánočními historkami. Tradičně se na koncertě podílel i Antikvartet a filharmonici Terumi a Petr Sudovi.

V roce 2016 Sejkorky zazpívaly a zahrály jako každé jaro na chlumském jarmarku, rozšířili jsme nástrojovou sekci o bonga (Adélka Prchalová) a akordeon (Jirka Tětek) a zvuk se tím opět stal pestřejším. Na pěveckou soutěž Jihočeský zvonek se tentokrát přihlásily dvě tria (kromě SUMEKA i trio Aneta Pumprová, Aneta Řepová a Klára Tětková) a jedno duo (Nikola Třicátníková s Andrejkou Haisovou), a Nikola dokonce zkusila i sólo. V okresním kole v Hradci byly všechny naše formace včetně sólistky Nikoly oceněny stříbrným pásmem, SUMEKO získalo dokonce zlaté a opět postoupilo do krajského kola ve Strakonicích, kde v silné konkurenci skončilo na druhém místě.

Také letos jsme se podívali do Prahy. Jako jediný dětský sbor z Česka dostaly Sejkorky pozvání na 13. ročník multižánrového festivalu Vyšehraní 2016. Před publikem, které přišlo na jiné účinkující, jsme nakonec z původně plánovaného půlhodinového programu  odehráli čistou hodinu, protože nadšení posluchači si vynucovali jeden přídavek za druhým, v závěru koncertu dokonce tleskali vstoje a připravili tak našim dětem nevídaný zážitek. Koncert v letním amfiteátru na vyšehradských hradbách se do historie Sejkorek zapíše zlatým písmem.

 

Další informace